fbpx

Dôchodok diel prvý: „Istoty“ I. piliera

Tak už sa pomaly blíži koniec boja o tučný balík peňazí, ktoré sú dnes na účtoch v II. pilieri. Aktuálne ide o sumu 6,54 miliárd EUR. A ako sa teda rozhodnúť ? Oplatí sa teda spoliehať len na štátny dôchodok a jeho istoty?

Priebežný systém a demografia

Dôchodok z I. piliera je postavený na jednoduchom tzv. priebežnom princípe: Na jednej strane sú tu ľudia, ktorí pracujú a teda z ich príjmu tečú do Sociálnej poisťovne (SP) peniaze (odvody sa platia do 8. v mesiaci) a na druhej strane sú ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a teda majú nárok na poberanie dôchodku. Takže žiadny priestor na zhodnocovanie peňazí tu nie je. Do 8. v mesiaci prídu na účet štátnej pokladnice peniaze a krátko na to odchádzajú preč.

Aktuálne sa starobný dôchodok podľa stránok SP k 30.4.2015 vypláca 1 015 389 dôchodcom ! Aktuálne údaje nájdete na : www.socpoist.sk, kliknite na „dôchodkové poistenie“ a úplne dole nájdete „štatistiky“. Všimnite si fakt, že toto číslo nám napr. oproti februáru 2015 narástlo.  A dajte si to do pomeru s tými, ktorí dnes pracujú.

Demografia na Slovensku je neúprosná. Ak použijete nášho skvelého brata „GOOGLA“, tak si viete nájsť po zadaní „demografia na Slovensku“ mnoho zaujímavých stránok o tom, že sa nám rodí menej a menej detí (napr. v roku 1989 bol vek prvorodičky približne 22 rokov, dnes je to takmer 30 rokov) a na strane druhej sa nám zvyšuje počet dôchodcov. Prečo je to tak ?

Odpoveď na jednej strane – pôrodnosti – je jednoduchá : iná doba, zaujíma nás viac naša kariéra, riešime oveľa častejšie otázku, z čoho budem dieťa živiť atď… A teda ak vidíme niekoho, kto má viac ako 3 deti, už sa nad tým pozastavujeme, z čoho ich asi živia.

Odpoveď na druhej strane –  úmrtnosti – je taktiež pomerne jednoduchá: žijeme zdravšie, máme kvalitnejšie zdravotníctvo, životný štýl, viac športujeme, jednoducho, žijeme kvalitnejšie ako kedysi. A teda budeme aj dlhšie žiť. Dokonca som na jednom českom portáli videl štatistiku, o koľko skôr príde dnes sanitka pri prvej pomoci ako to bolo povedzme pred 25. rokmi. Samozrejme, nie je to ideálne, ale pred rokmi to bolo ešte horšie.

prvy-pilier-farula-2

Garancia „istého“ dôchodku

Nemôžeme sa porovnávať s dôchodcami, ktorí žijú dnes – oni vyrastali a žili v inej dobe a teda som presvedčený o tom, že dožiť sa povedzme 100 rokov veku, nebude o pár rokov až taká rarita ako je to dnes. A preto by som začal veriť tomu, že budeme odchádzať do dôchodku čoraz neskôr – povedzme dnešní tridsiatnici v pohode aj v 70-ke. Je to proste fakt a o tom všetko hovoria napr. aj štatistiky úmrtnosti – aj tie nájdete na internete.

A práve toto sú fakty, ktoré hovoria v neprospech I. piliera a neistoty v dôchodky z I. piliera – zväčšujúca sa „medzera“ medzi tými, čo platia odvody a naopak tými, čo peniaze na dôchodku budú potrebovať. Odkiaľ na to štát zoberie peniaze? No, možností je niekoľko. Dôležitý je však fakt, že túto tému nebude riešiť v budúcnosti, keď pôjdeme do dôchodku možno nikto, kto je dnes vo vláde – ale sľuby o „istom“ dôchodku veselo dávajú.

Viete si vypočítať dôchodok z I. piliera?

Tak a poďme trošku do praxe. Ako sa počíta dôchodok z I. piliera? Nie je to vôbec zložité. Poďme sa na to spoločne pozrieť:

Vypočítajte si vašu hrubú mzdu

Na to, aby sme si mohli spočítať, aký dôchodok budeme mať, potrebujeme poznať našu hrubú mzdu. Ak ju nevieme, nájdeme ju na našej výplatnej páske. Ak sa nám nechce hľadať, pomôže nám jednoduchý výpočet: čistá mzda x 1,29. Samozrejme, bude sa to líšiť na základe počtu detí, ale pre orientáciu to stačí.

Vzorec na výpočet dôchodku – nebojte sa, je jednoduchý 🙂

Na stránkach SP nájdete  v sekcii dôchodkové poistenie – starobný dôchodok – výška dávky nájdeme vzorec:

Dôchodok =  POMB x ODP x ADH

Krásny vzorec, však? 🙂

Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo jednotlivé parametre znamenajú:

POMB: Priemerný osobný mzdový bod – ide o priemer pomerov medzi Vaším príjmom a priemernou mzdou na Slovensku v danom roku (v roku 2014 : 858 EUR, v čistom cca 662 EUR). Ak by sme teda zarábali celý život priemernú mzdu, pomer by bol rovný 1. Dôležité je, že sa do priemeru počítajú všetky roky od 1.1.1984, a museli ste od daného dátumu pracovať aspoň 22. rokov. Ak nie, berú sa do výpočtu aj roky späť od tohto dátumu. Neberú sa teda roky, kde sme najlepšie zarábali, alebo posledných 10. rokov. Je dôležité si uvedomiť, že sa vždy berie do úvahy pomer – napr. ak v roku 1989 bola naša mzda povedzme 3000 Sk ale priemerná mzda bola tiež približne 3000 Sk, pomer je teda opäť rovný 1 (podobne, ako som to napísal vyššie).

POMB v sebe skrýva jeden fakt a to je solidarita. O čo konkrétne ide?

Ak kliknete na danej stránke, kde je vzorec na výpočet dôchodku na „POMB“, uvidíte nasledovné, budem citovať:

„Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 (zodpovedá to hrubej mzde približne 1072,5 EUR, v čistom 813 EUR) sa započítava v celej výške“. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku 2015 : 72 %, 2016: 68 %, 2018 a viac 60 %. Čo to v praxi znamená?

Ak by ste teoreticky zarábali 2x priemernú mzdu, t.z. Váš koeficient je rovný 2, tak by Váš POMB nebol 2, ale 1,7. A teda sa skladáte na dôchodok tým, čo zarábajú menej, ako je priemerná mzda. Ak by ste zarábali viac ako 3xpriemerná mzda, máte smolu, koeficient môže mať maximálnu hodnotu 3.

Naopak, citujem: „priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku 2015 pripočíta 20%“. A teda tým, čo zarábajú pod priemer prispievajú tí, čo zarábajú nad priemer.

Spomínate si, že sa hovorilo, že sa II. pilier oplatí len tým, čo majú práve nad 1,25 priemernej mzdy? Prečo asi? No, lebo tých je menej, ako tých, čo zarábajú pod toto číslo. A práve ich peniaze z II. piliera štát potrebuje !

Takže čo by som rád povedal o solidárnosti? Vzdelávate sa, „makáte“ aby ste zarobili viac? No škoda, zarobíte síce viac, ale v dôchodku vás za to štát potrestá pomerovo nižším dôchodkom (pomer medzi vašou mzdou a dôchodkom, ktorý vám bude priznaný) !  Reakcia štátu na tento fakt je tá, že máte viac peňazí na to, aby ste si odkladali samostatne ! Dobré nie? J

ODP: Počet odpracovaných rokov, resp. rokov dôchodkového poistenia: ako som už písal vyššie, do úvahy sa berú roky od 1.1.1984, na stránke SP, pri kliknutí na „ODP“ sa dočítate aj o tom, aké obdobia sa berú do úvahy a naopak, kde sú obmedzenia. Je dôležité si dať odpovede na otázku napr. koľko rokov budeme celý život pracovať? Vieme to ?

ADH:   Aktuálna dôchodková hodnota. Je to jednoducho konštanta. Jedno číslo. Pre tento rok platí hodnota 10,6865. Čo sa však pri kliknutí na „ADH“ dozviete je nasledovné, citujem:

„Aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014  určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2015 stanoví Sociálna poisťovňa a zverejní ich najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle“.

Čo to teda znamená? Minulé roky o tejto hodnote rozhodovalo Ministerstvo a teda vláda, tento rok na to bude stačiť už len Sociálna poisťovňa. Aké bude to číslo? Do roku 2015 neustále rástlo, môže sa ale stať, že bude klesať. A tu aj vidím osobne veľké riziko – zmeníte jedno číslo, a zmení sa vám celková výška dôchodku.

prvy-pilier-farula

Poďme si teda spolu vypočítať dôchodok. Ide mi hlavne o to, aby som ukázal princíp, nie aby sme na cent presne spočítali, koľko nám SP bude vyplácať :

1: Vypočítame si podiel medzi našou mzdou a priemernou mzdou : napr. zarábame 600 EUR v čistom, to je cca 1,29 x 600 = 774 EUR v hrubom (prípadne si vypočítame hrubú mzdu na základe kalkulačky alebo ju nájdeme na našej výplatnej páske), priemerná mzda je 858 EUR, POMB by bol, keby sme uvažovali len tento rok: 774 / 858 = 0,9. V skutočnosti by sme takto potrebovali vedieť tieto pomery za každý rok, v ktorom sme pracovali.

2: Počet odpracovaných rokov: povedzme, že budeme pracovať 40 rokov

3: ADH = tu to máme jednoduché : 10,6865.

4: Náš dôchodok by teda bol =  0,9 x 40 x 10,6865 = 384,7 EUR.

Ešte poznamenám, že ide o dôchodok výlučne z I. piliera, t.z. ak nemáte aj II. pilier, prípadne ste už z neho vystúpili.

Bolo to zložité? Ono na stránkach SP nájdete aj príklady, ale tie určite takého jednoduché nie sú. Pozrite si: starobný dôchodok – príklady výpočtu.

Keď som opisoval „ADH“, spomenul som, že toto číslo sa môže na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne meniť: povedzme, že by ho vláda zmenila na hodnotu 9. Aký by teda bol náš dôchodok?

Jednoduchý výpočet : 0,9 x 40 x 9 = 324 EUR. Menší o takmer 61 EUR! Zmenou jediného čísla!

Na stránkach SP nájdete ešte jeden dôležitý údaj, v časti štatistiky a to je pomer medzi priemerným vyplácaným dôchodkom na Slovensku a priemernou mesačnou mzdou. V roku 2013 to bolo 47,39 %, v roku 2014 toto číslo kleslo na 46,64 %. Ako teda vidieť, priemerný dôchodok nám medziročne klesol. Bude tento trend pokračovať ?

A čo teda dodať na záver?

Čo je podstatné, dôchodok z I. piliera je daný vzorcom, ktorého výsledok sa môže meniť s vaším príjmom a odprac. rokmi ale aj politickými zásahmi (napr. hodnota ADH – stačí si pozrieť, aký dopad na náš celkový dôchodok mala zmena na hodnotu 9). Treba si uvedomiť, že keď  vy pôjdete do dôchodku, tak pravdepodobne nikto, kto teraz je vo vláde, tam už nebude. Ale vy budete na Sociálnej poisťovni žiadať o dôchodok. Rozhodnutie, či mu odovzdáte všetky vaše úspory z II. piliera a teda sa úplne spoľahnete na SP nechám na vás.

O tom, ako funguje II. pilier, prečo je dôležitý, v čom je bezpečnejší ako I. pilier a ako si jednoducho môžete zvýšiť dôchodok z II. piliera, sa dozviete už čoskoro 🙂

Radi by ste zistili viac o tom, ako funguje I. piliér?

Kontaktujte ma

21. mája 2015

Komentovať


Share This